Tag: error


انواع خطادرنرم‌افزار

26 Dec 2014

یکی از موارد تاثیرگذار روی چرخه فعالیت یه سیستم نرم‌افزاری خطاهاست. خطاهای نرم‌افزاری رو می‌شه بر اساس فاکتور‌های مختلفی دسته بندی کرد و توی مستندات مختلف تعاریف مختلفی وجود داره.