Tag: fault tolerance


تحمل‌پذیری خطا و عوامل موثر آن

01 Dec 2014

برای تولید یک نرم‌افزار موفق، موارد مختلفی رو باید در نظر گرفت از تحلیل اولیه سیستم گرفته تا کمک گرفتن از متودولوژی‌های توسعه مناسب و روش‌های مختلف تست و ... قصد دارم توی این وبلاگ گهگاهی به یک سری از این مطالب اشاره کنم. یکی از فاکتورهای تولید یک سیستم، در نظر گرفتن تحمل پذیری خطای اون سیستم و عوامل موثر روی تحمل‌پذیری خطاست. تحمل‌پذیری خطایا Fault tolerance به زبان ساده یعنی کم کردن احتمال خطا توی یک سیستم و یا به عقب انداختن اون.