Tag: iranopen


مسابقات روبوتیک ایران

11 Apr 2014

ماه گدشته فرصتی شد تا بعد از مدت‌ها دوباره همکاری کوچیکی با یک گروه‌ روبوتیک دانشگاهی داشته باشم. این گروه روی یک روبوت ساده مین‌یاب خودکار و با هدف مسابقات ایران اوپن تلاش می‌کرد.