Tag: radio amatory


رادیو آماتوری - ham

24 Aug 2014

رادیو آماتوری ham رادیو آماتوری یا HAM یکی از تکنولوژی‌های قدیمی‌ هست که بهش علاقه دارم.البته یه ۱۰۰ سالی برای علاقه به این تکنولوژی دیر شده! اخیرا در مورد صدور مجدد مجوز اون در ایران شنیدم و بهانه‌ای شد تا خیلی خلاصه در موردش بنویسم و به طور مختصر معرفیش کنم.