Tag: thinking


چگونه هوشمندانه فکر کنیم

27 Feb 2015

ما همیشه در حال فکر کردنیم،زمان غذا خوردن، موقع رانندگی، موقع استراحت یا حتی وقتی توی شرایط سختی هستیم مدام داریم به چیزای مختلفی فکر می‌کنیم. توی این دوره زمانی با توجه به وجود اینترنت و پراکندگی اطلاعات موضوعات خیلی بیشتری برای فکر کردن وجود داره.